E N T O M O L O G I E  V E  F O T O G R A F I I

en8.jpg (46920 bytes)mot.jpg (78170 bytes)muska.jpg (28570 bytes)en10.jpg (53405 bytes)

dlouho.jpg (60949 bytes)en1.JPG (33341 bytes)

K entomologii jsem se dostal víceméně náhodou poté, co mne můj syn  požádal, abych mu pomohl s dokumentováním života drobných tvorů, jako jsou pavouci, brouci, motýli, vážky a další havěť lezoucí nám pod nohama či bzučící kol našich hlav. Viděl totiž pár mých prastarých diapozitivů s fotografiemi několika brouků, které jsem tehdy  při svých toulkách přírodou zachytil.  Oprášil jsem aparát mého mládí, třicet let starý Zenit Es a jal se s pomocí mé mladší ratolesti trávit dlouhé okamžiky čekáním na vhodný záběr, ztišení větru,  nezbytný paprsek slunce. Během zhruba roku jsme tak doplnili jeho sbírku preparovaných exemplářů mnoha fotografiemi.

 

Zde na vás čeká obsažná  galerie fotografií, pro ty,  kdož jsou vybaveni rychlejším přístupem bude dostupná i videosekvence se zpomaleným záběrem.  Tak si jen klikněte a na chvíli se staňte svědky proměn nálad dne za účasti hmyzu, či se věnujte odborné stránce určování druhů, za kteroužto pomoc předem díky.

Tento odkaz vás zavede do rozsáhlé G A L E R I E snímků brouků, pavouků, kobylek, vážek aj.

 

 

 

 

 

 

 

další odkazy:

Fotografie / Hudba / Obrazy / Něco o mně

 

zajímavé a obsažné stránky mého syna /fotografie, MP3, video, povídky aj/ :

Astronomie / Entomologie / Hudba / Teraristika / Fantasy / Časopis

 ©Petr Hejna st. 2001