Malování v mém žití

Malování se stalo mým koníčkem během úmorných dvou let vojenské služby. Vystudoval jsem sice grafickou školu, na kterou jsem  se ale hlásil ve snaze přijetí  na fotografii.  Místo toho jsem však skončil u oboru obalová technika a mohl  jsem se tak stát odborníkem, který navrhne pro výrobu obalu na cokoliv nejprve grafické zpracování a pak celý provoz. Mé návrhy, např. prací prášek Mydlář, či cigarety Opius, nenacházely vždy plné pochopení u profesorského sboru, stejně jako mé bohémské jednání  /rozličné extravagantní sázky,  zapřažení synka jednoho z nejvyšších  komunistických pohlavárů do koňského povozu a řízení tohoto spřežení bičem k výdeji krmě na chmelu,  údajná sabotáž hospodářství  nedočesáváním paběrků na špici štoků aj/. Jen zázrakem jsem zůstal v nepatrně desítku překračujícím počtu setrvalců doživších maturity z původních třiceti elévů múzických studií.  Rozhodně jsem neměl chuť stát se mistrem někde v papírnách a tak jsem takzvaně, slovy příslušníků VB, fluktuoval, tj. střídal jsem zaměstnání, místo abych se upsal kariéře.

Fotil jsem samozřejmě dál, zejména na barevné diapozitivy záběry, doprovázející hudební produkce z mých skladeb a později i celé kapely. Jakožto nežádoucí jsem nebyl, přes úspěšné složení zkoušek, přijat na VŠ /jednu jsem předtím tiše opustil/ a čekal mne pobyt u stavebního útvaru naší lidové armády. Tam jsem pro přežití ze sebe vydával  maximum, skládal spoustu muziky, fotil, zkoušel filmovat  a chopil se i štětce. Tak vznikl můj první obraz "Radost", kde /od té doby mne provázející/ figurky dobrotivých  skřítků ve šťastném reji symbolizují devět měsíců, které jsem měl právě za sebou.

Jste-li příznivci naivního surrealismu, jak bych asi tak tento styl nazval, vítejte v mém světě snů, fantazie a symbolů,

račte si laskavě ponejprv prohlédnout mou soukromou

GALERII /tempery/

Ne všechny obrazy jsou dochované, část jich přišla nazmar při vytopení bytu, některé reprodukce jsou z diapozitivů, 

zvláštní část občasné tvorby představují ručně malované

POHLEDY /pastelky/

 

 

 

©Petr Hejna 2001

 

Stránky mého syna, kde představuje svůj nový poutavý fantasy román i povídky:

"Đorblinův svět"